Hai în echipa Visma!

Locuri de muncă

Ești un specialist IT?
Te așteptăm la VISMA SOFTWARE!

Visma Software este permanent în căutarea de programatori, analiști, ingineri de testare, experți în domeniul financiar și contabil, doritori să-și folosească aptitudinile în domeniul dezvoltării de software. Te rugăm să ne trimiți un CV iar dacă există o pozitie deschisă conform competențelor tale, vei fi contactat de urgență. În caz contrar, vei intra în baza noastră de date și vei fi contactat în momentul deschiderii unui nou post potrivit ție.

Project Manager _ Sibiu


Calificări de bază:

 •  Diplomă de licență în domeniu IT sau conex , de preferință Project Management și un minim de cinci ani de experiență relevantă în management de proiecte cu medii / mari dimensiuni / complexitate și risc moderat de performanță, inclusiv de planificare de proiect, urmărire și bugetare
 • Experiență relevantă în Operațiuni IT, software și de dezvoltare de proiecte
 • Abilitatea de a se angaja productiv și de a conduce echipe multi-funcționale
 • Demonstrează capacități pentru a angaja integrarea , managementul timpului din domeniul de aplicare, de cost, calitate, resurse umane, comunicare, risc și componente de achiziții publice
 • Abilitatea de a comuta sarcini rapid într-un mediu în continuă evoluție
 • Face față în mod eficient schimbăriilor; se adaptează confortabil la modificări în activitățile de muncă, în măsură să decidă și să acționeze având la dispoziție informații limitate; se ocupă în mod eficient de riscuri și incertitudini în situații ambigue
 • Demonstreză capacitate de adaptare, diplomație, influență, construirea de relații și abilități de rezolvare a problemelor într-o varietate de situații
 • Abilităti foarte eficiente scrise și orale de comunicare, abilități interpersonale excelente și experiență în lucrul eficient cu o gamă largă de oameni
 • Engleza la nivel avansat

Responsabilități:

 • Efectuează o gamă largă și completă de activități privind managementul proiectului: inițiere, planificare, executare, monitorizare și control, închidere proiecte
 • Conduce în mod independent și direct proiecte care necesită un nivel ridicat de integrare funcțională și care implică mai multe discipline pentru a putea fi gestionat
 • Dezvoltarea directă a unui plan de acțiune, precum și cerințele de estimare pentru resurse și bugete, inclusiv management, forța de muncă, materiale și timpul necesar pentru a finaliza proiectul
 • Facilitează discuții și negocieri
 • Formulează strategii de reducere a riscurilor și recomandă soluții
 • Dezvoltă și ajută la executarea strategiilor de management al schimbării și comunicare în raport cu domeniul de aplicare și părțile interesate de proiect.

află mai multe...

Team Manager _ Departamentul operațional Sibiu


Calificări de bază:

 • Absolvent al unei universități în domeniul calculatoarelor sau minimum 3 ani experiență practică în acest domeniu
 • Un nivel ridicat de competențe în administrarea bazelor de date - Linux

 

Responsabilități:

 • Experiență anterioară în munca orientată pe clienți, preferabil în suport de nivel 2
 • Cunoștințe de programare, Microsoft
 • Coordonarea și participarea directă în proiecte
 • Capacitate de analiză a problemelor, muncă structurată, orientată pe rezultate pozitive
 • Capacitate de prioritizare a problemelor și rezolvarea lor la termen
 • Persoana axată pe calitate și îmbunătățirea muncii de echipă
 • Engleza la nivel avansat este obligatorie
 • Dezvoltarea competențelor echipei
 • Programarea schimburilor

află mai multe...

Programatori .NET


Calificări de bază:

 • Absolvent al unei universități în domeniul calculatoarelor sau minimum 3 ani experiență practică în acest domeniu
 • Un nivel ridicat de competențe în dezvoltare WEB frontend  (HTML5, Javascript, CSS3, Knockout JS, JQuery)

Calificări adiționale:

 • Excelente abilități în ASP.NET și .NET, C#
 • Cunoștințe de Visual Studio 2012/2013 (C#), Asp.Net MVC4, WebApi și  MS SQL (Entity Framework)
 • Cunoștințe privind principiile de "usability" și "interaction design"
 • Cunoștințe și experiență in modelarea și dezvoltarea bazelor de date
 • Persoană orientată pe servicii și auto-didactă
 • Spirit de echipă și interes în dezvolatrea de soft
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat

află mai multe...

Administrator de sistem


Calificări de bază:

 • Absolvent al unei universități în domeniul calculatoarelor și minimum 4 ani experiență practică în acest domeniu
 • 3 ani experiență în administrarea de sisteme UNIX/Linux, utilizarea setului de instrumente standard UNIX/Linux: awk, sed, bash, tcpdump, lsof, precum și arhitectura UNIX
 • Experiență de programare Ruby, Python sau Perl într-un mediu UNIX/Linux
 • Experiență în rețele pe: IP, TCP, UDP, routing etc.
Calificări adiționale:
 • Experiență pe soluții end-to-end, incluzând codare, rețele, hardware
 • Excelente aptitudini de problem solving și dorința de a le utiliza în munca de zi cu zi
 • Abilități analitice dezvoltate, combinate cu un puternic simț al responsabilității, setării priorităților și execuției
 • Capacitatea de a învăța repede noi domenii
 • Capacitatea de a-și prioritiza eforturile fără implicarea permanentă a conducătorilor de proiect
 • Capacitatea de a gestiona serviciul on-call precum și situațiile non-standard
 • Experiență pe Ruby, Perl, Python, Java
 • Experiență pe shell scripting UNIX/Linus  - nivel mediu/avansat
 • Experiență pe medii virtuale ca de exemplu VMware ESX 4+
 • Experientă în lucrul cu sisteme de pachete deb, rpm

află mai multe...

Programatori PHP


Cerințe:

 • Absolvent al facultății de Calculatoare sau Informatică. Experiența/competența relevantă ar putea compensa pregătirea educațională
 • Experiență pe tehnologia PHP
 • Bună cunoaștere a tehnologiilor orientate client: HTML5, CSS, JavaScript
 • Buna cunoaștere a Microsoft SQL Server sau a oricărei altă platformă, constituie un avantaj
 • Familiar cu bazele de date NoSQL
 • Buna cunoaștere a metodelor de inginerie software, modele de design și modelare
 • Familiar cu metodologiile de dezvoltare Agile (ex. Lean, Scrum, Kanban)
 • Bun cunoscător și vorbitor al limbii engleze.

află mai multe...

Administrator de sistem cu certificare SCCMCerințe:

 • Studii relevante, și/sau cel puțin 3 ani de experiență profesională
 • Experiență operațională practică în cât mai multe dintre domeniile următoare:
- Specialist SCCM, inclusiv configurare și raportare
- Experiență operațională
- Experiență Open Source
- Experiență Patching
- Cunoștințe despre Microsoft Windows Server, Redhat Enterprise Linux Server sau CentOS
- O buna cunoaștere a bazelor de date - MySQL, MSSql, Oracle, PostgreSQL
- Familiar cu noțiunea de shell scripting
 • Certificările MS reprezintă un avantaj, în special cele care au legatură cu uneltele System Center
 • Candidații relevanți vor beneficia de cursuri pentru licențiere Microsoft.

află mai multe...

Programatori Back-End Web


Cerințe:

 • Studii relevante, și/sau cel puțin 3 ani de experiență profesională în dezvoltare web
 • Nivel ridicat de competență cu privire la programarea pentru web, specific PHP si ASP.Net
 • O foarte bună cunoaștere de Java scripting, standards-compliant HTML/XHTML si CSS, Ajax, Web services, XML
 • O bună cunoaștere și experiență în modelarea și dezvoltarea bazelor de date, în special SQL și ADO.Net
 • Experiență în integrarea muncii de back-end, mai specific integrarea între web și alte sisteme sau surse de date
 • O foarte bună cunoaștere a uneltelor Microsoft Visual Studio, Microsoft Visual Web Developer, Microsoft Expression Web
 • Orientat către client și auto-didact
 • Spirit de echipă și interes în dezvoltarea de software
 • Bun cunoscător și vorbitor al limbii engleze

află mai multe...

Analiști


Cerințe:

 • Master în Administrarea Afacerilor/Economie/Informatică (experiența poate să compenseze partea de studii, totusi o cerintă minimă este licenta)
 • Experiență în definierea și crearea specificațiilor produsului
 • Experiență în crearea condițiilor de testare și scenariilor de testare pornind de la specificații
 • Cunoașterea mai multor metode de testare precum "black box testing" , "exploratory testing"
 • Capabilitatea de a înțelege un program software și baze de date SQL
 • Cunoașterea metodelor de testare și experiența practică în testare
 • Experiența în testare automată se consideră un avantaj
 • Cunoștințe în domeniul de contabilitate sau de logistică sunt considerate un avantaj
 • Orientat către client și auto-didact
 • Spirit de echipă și interes în dezvoltarea de software
 • Bun cunoscător și vorbitor al limbii engleze. Limba vorbită in mediul de lucru este engleza
 • Foarte bune abilități de comunicare

află mai multe...

Programatori Front-End Web


Cerințe:

 • Studii relevante, și/sau cel puțin 3 ani experiență profesională în dezvoltare web
 • Experiență și abilitiăți excelente în HTML5+CSS+JS (și arhitecturi ca de exemplu Jquery și Jquery mobile), ASP.NET și/sau PHP, SQL și/sau MySQL, precum și Photoshop
 • Bună cunoaștere a conceptelor de responsive design și mobile frameworks pentru web
 • Bună cunoaștere a principiilor de usability și interaction design
 • Bună cunoaștere și experiență în modelare și dezvoltare baze de date
 • Buna cunoaștere a Wordpress, EPiServer și orice altă soluție CMS este un plus
 • Orientat către client și autodidact
 • Spirit de echipă și interes în dezvoltarea de software
 • Bun cunoscator si vorbitor al limbii engleze

află mai multe...

Programatori Java


Cerințe:

 • Absolvent al facultății de Calculatoare sau Informatică
 • Experiență în Microsoft Business Intelligence Development Studio
 • Experiență în Java
 • O foarte bună cunoaștere a MySQL
 • O bună cunoaștere despre metode de inginerie software, modele de design și modelare
 • Este necesară experientă în dezvoltarea web
 • Spirit de echipă și interes real în dezvoltarea de software
 • Bun cunoscător și vorbitor al limbii engleze
 • Familiar cu metodologiile de dezvoltare Agile (ex. Lean, Scrum, Kanban)

află mai multe...

Programatori C# .NET


Cerințe:

 • Absolvent al facultății de Calculatoare sau Informatică. Experiența/competența relevantă ar putea compensa pregatirea educațională
 • Experiență în tehnologiile Microsoft .NET (ASP.NET MVC, WinForms, WebServices, WebAPI)
 • Experiență în dezvoltare web (HTML5, CSS3,JavaScript, jQuery)
 • Experiență în Microsoft SQL Server sau alte sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Bun cunoscator și vorbitor al limbii engleze
 • O bună cunoaștere a tehnologiilor Microsoft Business Intelligence sau orice altă platformă de BI este un avantaj
 • Experiența în sistemele financiare de bugetare/prognozare este un avantaj
 • O bună cunoaștere despre metode de inginerie software, modele de design și modelare
 • Familiar cu metodologiile de dezvoltare agile (ex. Lean, Scrum, Kanban)

află mai multe...